Hållbarhet hos Business Lounge

Hållbarhet är viktigt för oss. Vi har ett starkt och ärligt engagemang i att bidra till ett mer hållbart samhälle. För att tydliggöra våra ståndpunkter har vi utarbetat vår egen Hållbarhetsagenda som tar avstamp i Agenda 2030. Vi har identifierat mål 8, 11 och 12 som de områden vi har störst påverkan.

 

  • Vi arbetar aktivt med att minimera vår miljöpåverkan. Bland annat förlänger vi livslängden på kontorsmöbler och arbetar enligt en hållbar inköpspolicy. Vårt största positiva klimatavtryck gör vi genom att erbjuda företag smarta alternativ till pendling.
  • Vi driver företagarfrågor och bidrar till ett livskraftigt företagsklimat. Det gör vi genom att vara aktiva i företagarforum och genom att ordna föreläsningar och underlätta till nätverkande.
  • Vi tar ett socialt ansvar – Vi samarbetar med lokala företag som hjälper människor långt ifrån arbetsmarknaden att arbetsträna och få struktur på vardagen. Istället för företagspresenter skänker vi varje år en gåva till välgörenhet.